Užpildykite toliau pateiktą formą ir seniūnija gaus informaciją apie reikiamą išvežti šiferį. Visoje seniūnijos teritorijoje susirinkus pakankamam kiekiui šiferio jis bus paimtas saugiam šalinimui.