You are currently viewing Kviečiama išplėstinė seniūnaičių sueiga

2022 m. gegužės 26 d. 13:00 val. kviečiama išplėstinė Kaniavos seniūnijos seniūnaičių sueiga. 

Preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretoriaus išrinkimo, bendruomeninių organizacijų deleguotų narių registravimo, darbotvarkės tvirtinimo.
  2. Dėl atstovų delegavimo į Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo projektų atrankos ir vertinimo komisijos narius (pranešėja Janina Liudkevičienė, Vyresn. specialistė).     
  3. Kiti klausimai (pagal seniūnaičių siūlymus).

Sueiga vyks Seniūnijos patalpose, Mokyklos g. 27, Panočių k., 65242.

Pateikiame susipažinimui Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų gegužės 3 dienos įsakymu Nr. DV-414 patvirtintą “NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS” dokumentą:

<2022 geguzes 3 DV-414 tvarkos aprasas>