You are currently viewing Karinės pratybos seniūnijos teritorijoje

Vadovaudamiesi Karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008m. birželio 16d. įsakymu Nr.V-555 „Dėl Karinių pratybų aplinkos apsaugos taisyklių tvirtinimo“ ,43.3 papunkčiu, bei Lietuvos kariuomenės (toliau–LK) vado 2014m. liepos 21d. įsakymu Nr.V-748 „Dėl karinių pratybų, vyksiančių civilinėse teritorijose, organizavimo tvarkos“, informuojame Jus, kad LK Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono (toliau–Birutės ulonų batalionas) kariai nuo 2022m. sausio 24d. iki 2022m. vasario 6d. planuoja vykdyti lauko pratybas Druskininkų, Alytaus bei Varėnos rajonų savivaldybių apylinkėse. Pratybos bus vykdomos šviesiu ir tamsiu paros metu, bus naudojamos ratinės ir vikšrinės transporto priemonės, imitaciniai šaudmenys bei pirotechninės priemonės. Užtikriname, kad pratybų metu nebus gadinama infrastruktūra, teršiama aplinka bei bus laikomasi priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

Kontaktinis asmuo dėl pratybų vykdymo–Birutės ulonų bataliono Štabo S3 skyriaus viršininkas mjr. Jonas Mažylis  (mob. 8 68249 285, el. p. ).

„Garbingi bočių žygiai tebūna mums gyvenimo rodyklė!“

Vadas plk. ltn. Darius Kisielius