You are currently viewing Medžių ir krūmų sodinimas prie gretimo sklypo ribų

Puošiant savo kiemą augalais – medžiais bei krūmais, reikia nepamiršti reikalavimų ir juos sodinti leistinu atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos. Neteisingai pasodinus kaimynas vėliau gali pareikšti pretenziją. Tada teks sumokėti baudą bei atsisveikinti su medeliais. Nebet Jūs gavote raštišką kaimyno sutikimą, patvirtintą notaro.

Kaip ir kur turi būti sodinami augalai numato Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės. Jos priimtos 2007 metais, o prieš pora metų pakeistos. Pakeitimai ne esminiai. Vienas pagrindinių – netaikyti kokybės reikalavimų įvairių akcijų ir talkų metu sodinamiems medžiams. Taip pat patikslinta, kokio aukščio gyvatvores galima formuoti prie sklypo ribos.

Eil. Nr.

Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė

Sklypo pusė (azimutas vizuojant iš sklypo centro)

Mažiausias leistinas atstumas iki kaimyninio sklypo ribos, m

1.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m

šiaurinė pusė

(tarp 315o ir 45o)

5

kitos pusės

3

2.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki  3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio

visos pusės

2

3.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki  2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio

visos pusės

1

4.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 2 m aukščio

pietinė pusė

(tarp 135o ir 225o)

1

5.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 1,3 m aukščio

visos pusės

1

 

Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių pažeidimą gali būti taikoma administracinė atsakomybė – bauda asmenims nuo 30 iki 120 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 140 eurų.