You are currently viewing Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

Varėnos rajono savivaldybės administracija nuo 2021 m. birželio 4 d. iki 2021 m. liepos 5 d. kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Paraiškas Savivaldybės aprašo 6 punkte nurodytos teritorijos (rajono seniūnijų) gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti nurodytoje teritorijoje registruotos ir veikiančios:

– bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
– jei tam tikroje Savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Savivaldybės tvarkos aprašo 38punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Kaniavos seniūnijos lėšų suma – 1 565 Eur.

Daugiau informacijos rasite Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu: https://varena.lt/bendruomenes