Parama asbestinių stogų keitimui 2021 m.
  • Post author:
  • Post category:NMA

Nuo 2021 metų gegužės 3 dienos iki gegužės 31 dienos galima teikti paraiškas gauti paramą asbestinių stogų dangos kaimo vietovėse esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniam asmeniui, keitimui. Programą vykdo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Visą informaciją rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros puslapyje  https://www.nma.lt.

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Pagal Priemonę vienas pareiškėjas gali pateikti vieną paramos paraišką vieno gyvenamo namo stogo dangai pakeisti per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį. Paramos paraišką, investuojant į vienbutį, gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą, pareiškėjas teikia individualiai ir tiesiogiai atsako už projekto rengimą, įgyvendinimą ir rezultatus.

Paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. Prie elektroninės paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas turi būti nuskenuotas).

Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas užbaigus projektą ir ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos gavėjas gali pateikti vieną mokėjimo prašymą.