You are currently viewing Ūlos kraštas senovėje, 10 dalis
  • Post author:
  • Post category:Istorija

Skelbiame Panočių mokyklos istorijos mokytojo a.a. Vido Abromaičio „Merkio kraštas“ laikraštyje spausdintus tekstus apie Ūlos kraštą.

Ūlos kraštas senovėje – Lietuviai ar dainaviai? Lietuviai!

Adolfas Tautavičius, tyrinėdamas Rytų Lietuvos pilkapius, nustatė vėlyvosios brūkšniuotosios keramikos ryšį su IV-IX amžių lietuviškaisiais pilkapiais. Šių pilkapių arealas (paplitimas) yra mažesnis už brūkšniuotosios keramikos sritį, tačiau Ūlos kraštas į jį patenka. Toje teritorijoje, kur vėlyvoji brūkšniuotoji kultūra organiškai perėjo į pilkapių kultūrą, gyveno lietuviai. Lietuviai siaurąja prasme, kurių ainius valdė Mindaugas.

Tenka pastebėti, jog dalis tyrinėtojų (ypač A.Kirkoras) laiko, kad II tūkstantmečio pradžioje jotvingiai pasidavę į rytus, peržengę Nemuną ir apsigyvenę į pietus nuo Merkio vidurupio ir žemupio. A.Kirkoras netgi teigia, kad dainaviai (viena iš jotvingių genčių) gyvenę nuo Nemuno vidurupio į rytus, net iki Lydos.

R.Rimantienės sudarytame žemėlapyje „Baltai XIII a. pradžioje“ riba tarp Lietuvių ir dainavių eina per Ūlos kraštą. Tas žemėlapis yra naujausioje istorinėje literatūroje, taip pat „Mokykliniame Lietuvos istorijos atlase“. Reikia pasakyti, kad senosios ribos yra keblus reikalas, visada yra kelių ar keliolikos kilometrų paklaida. Argumentas lietuvių naudai būtų štai koks – niekur Lietuvoje nėra vietovės, kuri turėtų ten gyvenusios genties pavadinimą, t.y. nėra nei Žemaitijų, nei Lietuvų, Nei Žiemgalų gyvenviečių. Tačiau kuomet gyventojai priverčiami palikti gimtąsias vietas ir migruoti į svetimas teritorijas, tai dažniausiai naujus kaimus pavadina savosios genties vardu. Taip atsirado nemažai Kuršių, Barčių ir Dainavų. Tarp jų – ir Ūlos krašto Dainava. Ją tikrai įkūrė Dainaviai XIII a. pabaigoje, atėję čia iš vakarų. Tokios versijos laikosi ir knygos „Lietuvių etnogenezė“ sudarytojai. Kokios priežastys dainavius vertė keltis į rytus, bus kalbama kitame pasakojime. Dabar pasitenkinsiu teiginiu, kad XIII a. pabaigoje į Ūlos kraštą atvyksta dainaviai ir įsikuria tarp retai gyvenusių lietuvių.

Autorius a.a. Vidas Abromaitis, 1997 metai, laikraštis „Merkio kraštas“.