You are currently viewing Rinkliavos už komunalines atliekas lengvatos

Atėjus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą mokėjimo metui seniūnija gauna daug prašymų dėl lengvatų taikymo. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu galiojančiuose Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose yra šios lengvatos:

49.1. fiziniam ir juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam po stichinės nelaimės ar gaisro netinkamu naudoti/gyventi NTO (nekilnojamojo turto objektas), taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

49.2. fiziniam ir juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam netinkamu naudoti/gyventi sunaikintu NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 80 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

49.3. fiziniam ar juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam pramonės, gamybos paskirties NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 50 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

49.4. fiziniam ar juridiniam asmeniui, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančiam, naudojančiam, disponuojančiam sandėliavimo, kitos paskirties (žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti skirti objektai – kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, šiltnamiai) NTO, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 20 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

49.5 religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje valdančioms, naudojančioms, disponuojančioms religinės paskirties pastatus, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 100 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

49.6. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurių būstas yra Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą ir nuolat gyvena tame būste, ir, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens grynosios metinės pajamos tenkančiam vienam asmeniui neviršija 18 valstybės remiamų pajamų dydžio, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 50 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies;

49.7. bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, kurių būstas yra Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą ir nuolat gyvena tame būste, ir, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens grynosios metinės pajamos tenkančiam vienam asmeniui didesnės už 18 valstybės remiamų pajamų dydžius, tačiau neviršija 30 valstybės remiamų pajamų dydžio, taikoma vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata – 30 proc. atleidimas nuo pastoviosios įmokos dalies.

Seniūnija išduoda pažymas fiziniam ir juridiniam asmeniui tik dėl 49.2. punkte nurodytos lengvatos. Pažymoje turi būti įvardinta dėl kokių priežasčių nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi. Nuostatuose nustatyta, kad nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi jeigu jis atitinka bent vieną iš šių požymių: sudegęs, pažeistos stogo konstrukcijos, įgriuvusios perdangos, nugriuvusios ar pavojingai įlinkusios sienos (konstrukciją laikančios sienos), sugriuvęs kaminas, nėra elektros.

Asmuo norintis, kad būtų taikoma 49.1. punkte nurodyta lengvata Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui turi pateikti pažymą iš Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie kilusį gaisrą ir/ar kilusią stichinę nelaimę.

Naudingos nuorodos:

Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos aktualūs teisės aktai ir kita informacija

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro kontaktai

Rinkliavų administravimo specialistė Varėnos r. sav.
Svetlana Važgienė

El. paštas:
Tel. (8 310) 31 127
Faks. (8 315) 50 150
J. Basanavičiaus g. 40, IIa., 11 kab., 65210, Varėna
Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00, V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45