You are currently viewing Potvynis

Sparčiai šylant orams ir tirpstant sniegui gyventojai raginami iš anksto pasirūpinti savo turtu – rūsiais, žemesnėse vietose esančiais pastatais ir pan.

Aplinkos apsaugos agentūra paruošė potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius. Juos rekomenduojama panagrinėti užliejamose teritorijose gyvenantiems gyventojams.

https://potvyniai.aplinka.lt/map