Apie Kaniavos seniūniją

Kaniavos seniūnija ( toliau – Seniūnija ) – Varėnos rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Varėnos rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos centras – Panočių kaimas. Seniūnijos veiklos misija – savivaldybės priskirtoje teritorijoje organizuoti ir įgyvendinti savivaldybės institucijų priimtus sprendimus, administruoti jai priskirtas viešąsias ir socialines paslaugas Seniūnijos gyventojams.

Seniūnijos plotas – 26800 ha. Tai viena iš didžiausių ir rečiausiai apgyvendintų Lietuvos seniūnijų. Seniūnijos teritorijoje yra 41 kaimas: 2 didesnės gyvenvietės Dubičiai (239 gyventojai) ir Panočiai (229 gyventojai), 3 mažesnės – Rakai (92 gyventojai), Rudnia (58 gyventojai) ir Jasauskai (54 gyventojai) bei 36 maži kaimai.

Seniūnijos teritorijoje veikia tokios įstaigos:

Panočių pagrindinė mokykla;

Panočių ir Dubičių bibliotekos;

Dubičių ir Kaniavos kultūros ir laisvalaikio centrai;

Panočių medicinos punktas;

Kaniavos, Rudnios ir Dubičių girininkijos;

Dubičių žemės ūkio bendrovė ir Žemės ūkio bendrovė Kalnas;

Priešgaisrinės saugos tarnybos skyrius Jasauskų kaime;

VSAT Varėnos rinktinės A.Barausko užkarda Mantotų kaime;

Dubičių Švč. Jėzaus širdies bažnyčia ir Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės globėjos bažnyčia;

Maldos namai Panočių ir Rakų kaimuose.

Seniūnija suskirstyta į 8 seniūnaitijas: Panočių – seniūnaitė Valerija Čiurylienė, Jasauskų – seniūnaitė Lilija Mikšenienė, Dubičių – seniūnaitė Regina Bimbirienė, Rakų – seniūnaitė Teresė Šved, Rudnios – seniūnaitė Vilma Verbickienė, Krokšlio – seniūnaitis Bronislovas Sereičikas, Lynežerio – seniūnaitė Ona Mortūnienė ir Noškūnų – seniūnaitė Raminta Arlauskienė. Seniūnaitijų seniūnaičiai vykdo kaimo bendrijos atstovo darbą, rūpinasi savo kaimo žmonių gerove, aktyviai dalyvauja Seniūnijos vykdomoje veikloje.

Seniūnijoje veikia 4 bendruomenės: Panočių krašto bendruomenė – pirmininkas Jaunius Grikšas, Dubičių krašto bendruomenė – pirmininkė Regina Lukoševičienė, Krokšlio kaimo bendruomenė – pirmininkas Jonas Jazepčikas, Rudnios kaimo – Asociacija, Visuomeninė organizacija „Rudnios kaimo bendruomenės perspektyvos“ – pirmininkas Darius Varanauskas.